Tôi đến từ thế giới song song

TÔI ĐẾN TỪ THẾ GIỚI SONG SONG

Tác giả: Tây Tây Đặc

Thể loại: Chuyển đổi linh hồn, không gian giả tưởng, 1×1, hồi hộp, tham án, thân mang dị năng mắc chứng mất ngủ trầm trọng học sinh thụ VS đội trưởng đội hình sự cục súc nhưng ưa làm nũng công, hiện thực hướng

Số chương: 103

Nguồn QT + RAW: Kho Tàng Đam Mỹ

Edit: Dâu

Văn án

Cao Nhiên chết đuối, tỉnh lại trong dòng nước ở thế giới song song.

Nhận được cơ hội sống lại, Cao Nhiên cảm thấy vui mừng, quyết định học thật giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, lại bỗng một ngày phát hiện mình có một năng lực, có thể nhìn được một cái bớt đen trên một số người.

Cao Nhiên chăm chú nhìn cái bớt đen, thấy được cảnh giết chóc, máu me, cái chết, xấu xa, tham lam, tội ác… Tất cả những thứ bốc mùi không muốn để cho người khác biết, lặng yên thối rữa.

—— Ta biết bí mật của mi.

Quyển 1

Chương 1 Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12 Chương 13Chương 14 Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22 Chương 23Chương 24 Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42 Chương 43Chương 44Chương 45

Chương 46Chương 47Chương 48 Chương 49Chương 50

Chương 51 Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65

Chương 66 Chương 67

Quyển 2

Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72

Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77

Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82

Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87

Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92

Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97

Chương 98Chương 99Chương 100 Chương 101Chương 102

Chương 103

Hết.