Trò chơi thí luyện nhân gian

Trò chơi thí luyện nhân gian

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Số chương: 303

Nguồn: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2020/02/nhan-gian-thi-luyen-du-hi.html

Edit: Dâu

Giới thiệu

“Người chơi K27216, Đường Thố, ngày 1 tháng 4 năm 2019 lúc 23:05, xác nhận tử vong.”

 

“Trò chơi thí luyện nhân gian Game Over.”

 

“Thời gian sống sót dài: Hai mươi tư năm lẻ bốn tiếng mười tám phút sáu giây, cấp bậc được xét: A, điểm nhân vật ban đầu nhận được: -5.”

 

Giả như chết đi mới chỉ là bắt đầu.

 

Giả như sống sót chỉ tựa một trò chơi.

 

Mi đã sẵn sàng chưa?

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6

***

Người về đêm bão tuyết

Chương 7Chương 8 Chương 9Chương 10Chương 11 Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18

***